BEXPO
BEXPO
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od 1. júla 2019 08:00 do odvolania OR HaZZ Martin bol pre okres Martin vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Pokračovanie článku

Inšpekcia práce oznámila na tento týždeň raziu zameranú na bezpečnosť práce

Inšpekcia práce oznámila na tento týždeň raziu zameranú na bezpečnosť práce

Portálu Aktuality.sk o tom informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) so sídlom v Košiciach Ladislav Kerekeš.

Pokračovanie článku

Kto musí mať zabezpečené BOZP a OPP?

Kto musí mať zabezpečené BOZP a OPP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP, alebo PO) sú frázy ktoré asi každý poznáme a rezonujú našou spoločnosťou už dlho.

Prečo by som mal mať dokumentáciu a školenia týkajúce sa BOZP a OPP?

Pokračovanie článku

Elektronické cigarety v nefajčiarskych priestoroch?

Elektronické cigarety v nefajčiarskych priestoroch?

Článok napísal autorizovaný bezpečnostný technik zo spoločnosti BEXPO venujúcej sa problematike BOZP a PO a s týmito problematikami spojenou témou zdravia zamestnancov.

Pokračovanie článku

Inšpekcia práce oznámila na tento týždeň raziu zameranú na bezpečnosť práce

Audit stavu BOZP a OPP zadarmo

Rozprávali sme sa s Miroslavom Ondrušom, autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany zo spoločnosti BEXPO. Aj keď je firma na trhu nová jej zamestnanci majú viac ako 10 ročnú prax s bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou.

Pokračovanie článku

Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre SVB

Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre SVB

Počas povinných preventívnych protipožiarnych prehliadok ktoré vykonávame aj pre bytové domy sa okrem problémov ako je nábytok skladovaný v spoločných priestoroch, zamknuté únikové východy, alebo prekážky v únikových cestách stretávame aj so zvláštnym vedením dokumentácie. Častokrát sa stáva, že SVB má vedenú dokumentáciu, ktorá vôbec nie je predpísaná a predseda SVB bol presvedčený, že je to nutné a dokumentácia mu bola vypracovaná. Jedná sa hlavne o požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice alebo vedenie požiarnej knihy.

Pokračovanie článku

Sú potrebné školenia referentských vodičov?

Sú potrebné školenia referentských vodičov?

Veľa spoločností aj v dnešnej dobe posiela svojich zamesnancov na školenia “referentských vodičov”, ktoré im ponúkajú autoškoly alebo vzdelávacie agentúry a presviedčajú ich o tom, že je toto školenie je potrebné. Či už tak robia účelovo, alebo je to iba nepochopenie právnych predpisov ťažko povedať, však je jasné, že legislatíva pojem “vedenie vozidla referentským spôsobom” nepozná. Takže odpoveď na otázku či je potrebné školenie referetských vodičov je je jednoznačné NIE.

Pokračovanie článku

Nie je CE ako CE. Značka bezpečného produktu alebo takzvané označenie China Export?

Nie je CE ako CE. Značka bezpečného produktu alebo takzvané označenie China Export?

S výrobkami označenými značkou CE sa stretávame každý deň. Táto značka potvrdzuje, že produkt ňou označený spĺňa legislatívne a bezpečnostné požiadavky potrebné na uvedenie do užívania v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pokračovanie článku