Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Nové Zámky

Nové Zámky sú atraktívnym miestom na život a podnikanie vďaka svojej kombinácii historického odkazu a moderných prvkov.

Naše služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, OPP a PZS smerujú k poskytovaniu profesionálnych a špecializovaných služieb pre podniky a organizácie aj v Nových Zámkoch. Našim cieľom je prispievať k bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov v rámci tejto komunity.

Nové Zámky

BOZP, OPP a PZS pre Vašu bezpečnosť v Nových Zámkoch

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Veronika Michalková-img