Mám záujem o cenovú ponuku.

Práca s diizokyanátmi

Diizokyanáty sú skupina organických zlúčenín obsahujúcich izokyanátovú funkčnú skupinu (-N=C=O). Najbežnejšie diizokyanáty sú toluéndiizokyanát (TDI) a difenylmethandiizokyanát (MDI). Tieto zlúčeniny sa používajú ako suroviny v priemysle, najmä výrobe polyuretánov a polyuretánovej peny, ktoré sa používajú ako izolačné materiály, tesniace prvky, náterové hmoty, lepidlá a mnoho ďalších aplikácií. Okrem toho sa diizokyanáty používajú aj v lekárstve ako zložky liekov na liečbu astmy a iných respiračných ochorení.

Diizokyanáty sú aj toxické a spôsobujú vážne zdravotné problémy, najmä ak sú inhalované alebo sa inak vstrebávajú do tela. Preto ich skladujte správne a manipulujte s nimi tak, aby sa minimalizovalo riziko ich vystaveniu. Rovnako treba obmedziť ich používanie len v dobre vetraných priestoroch, s použitím osobnej ochrany.

Používanie diizokyanátov v praxi:

Diizokyanáty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, najmä tam, kde sa vyžaduje tvorba tvrdých a odolných materiálov.

Priemyselné odvetvia, v ktorých sa pracuje s diizokyanátmi:

  1. Výroba lakov a náterov: Diizokyanáty sa často používajú ako reaktívne zložky v tvorbe polyuretánových lakov a náterov.
  2. Stavebníctvo: V stavebníctve sa diizokyanáty používajú ako zložky v montážnej pene na tesnenie a izoláciu. Tiež sa používajú ako lepiace zmesi pri výrobe sendvičových panelov a iných stavebných materiálov.
  3. Automobilový priemysel: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe automobilových dielov,
  4. Zdroj: www.pixabay.com
  5. najmä v oblasti interiérov, ako sú sedačky, čalúnenie, palubovky a pod.
  6. Elektrotechnický priemysel: V elektrotechnickom priemysle sa diizokyanáty používajú pri výrobe izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch.
  7. Výroba textilu: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe textilu na tvorbu pevných a odolných materiálov, ako sú napríklad záclony, čalúnenie a pod.
  8. Výroba plastov: Diizokyanáty sa používajú ako reaktívne zložky pri výrobe tvrdých a odolných plastov.
  9. Výroba lepidiel: Diizokyanáty sa používajú ako zložky v lepiacich zmesiach na lepenie rôznych materiálov.

Toto sú len niektoré z priemyselných odvetví, v ktorých sa používajú diizokyanáty. Nakoľko sú diizokyanáty toxické, dôležité je dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s týmito látkami.

Diizokyanáty spôsobujú podráždenie kože, očí a dýchacích ciest. Okrem toho vyvolávajú alergické reakcie najmä u osôb, ktoré boli v minulosti vystavené týmto zlúčeninám. Zabezpečte preto manipuláciu s náterovými hmotami, ktoré obsahujú diizokyanáty, iba v dobre vetraných priestoroch a použite primeranú osobnú ochranu, najmä ochranné rukavice, okuliare a respirátory.

Odborná príprava sa podľa zákona preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi, a vykonáva ju buď lekár, verejný zdravotník alebo zdravotnícky pracovník pracovnej zdravotnej služby alebo bezpečnostný technik.

Cena kurzu


Základný kurz
od 35 €/osoba


**všetky uvádzané ceny sú bez DPH**

Online prihláška

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img JAKUB KUBOVIČ-img Klaudia Bartošová-img Nadežda Paulíková-img Veronika Michalková-img