Ochrana životného prostredia

Obráťte sa na našich skúsených odborníkov, ktorí pre vás vypracujú komplexný plán ochrany ŽP.

Ochrana životného prostredia je dôležitou spoločenskou témou, ktorá sa vyskytuje hneď v niekoľkých legislatívnych normách. Povinnosti firiem určuje najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 o vodách, a zákon č. 137/2010 o ovzduší.

Náš tím sa špecializuje v oblastiach odpadového hospodárstva, ochrany vodných tokov aj čistoty ovzdušia. Navštívime vaše pracovisko, vyškolíme vašich zamestnancov a navrhneme efektívne riešenia, ktorými splníte všetky svoje zákonné povinnosti a zároveň podáte pomocnú ruku prírode.

Aké služby vám zabezpečíme v súvislosti s ochranou ŽP?

  • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
  • Školenia, ako nakladať s odpadom a nebezpečným odpadom
  • Vypracujeme identifikačné listy nebezpečných odpadov
  • Spracujeme a predložíme ohlásenia v oblasti nakladania s odpadmi
  • Vypracujeme plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadneho zhoršenia stavu vôd
  • Spracujeme žiadosti k povoleniu zriadenia a užívania zdroja znečistenia ovzdušia
  • Vypracujeme prevádzkové poriadky

Okrem týchto služieb pre vás vypracujeme aj ďalšiu dokumentáciu a počas celej doby spolupráce vám budeme poskytovať poradenstvo a odporúčania pre minimálnu záťaž životného prostredia.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img