Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Nitra

Nitra, s jej bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, je nielen jedným z historických pokladov Slovenska, ale aj významným centrom pre podnikanie a vzdelávanie.

Naša firma je zárukou bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre Vaše podnikanie aj v tejto významnej lokalite. V meste Nitra aktívne poskytujeme špičkové služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Nitra

Komplexné služby BOZP pre bezpečné pracovné prostredie v Nitre

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Klaudia Bartošová-img