Cenová ponuka

Získajte nezáväznú cenovú ponuku.

Zabezpečte si bezpečnosť s našimi BOZP školeniami

BOZP je nevyhnutnou súčasťou každej organizácie, ktorá chce zabezpečiť, aby jej zamestnanci mali bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Ak hľadáte najlepší spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť vašich zamestnancov a zvýšiť výkonnosť vašej spoločnosti, ste na správnom mieste.

Prečo si vybrať naše školenia?

Naším cieľom je poskytnúť vám a vašim kolegom z praxe praktické skúsenosti v oblasti BOZP, ktoré budú priamo upravené na mieru vašej spoločnosti.

Prístup k BOZP nechápeme ako nezrozumiteľný odborný jazyk, ale skôr ako konverzáciu v reči, ktorú pochopíte. Vaši zamestnanci budú mať všetko, čo potrebujú na bezpečnú prácu, a vy budete mať istotu, že všetky požiadavky na BOZP budú dodržané tak, ako majú byť.

Čo je BOZP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, skrátene BOZP, je dôležitý koncept a súbor opatrení zameraný na zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov. BOZP je kľúčovým aspektom prevencie pracovných úrazov a chorôb.

Kedy vzniká povinnosť zabezpečiť BOZP školenie?

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, spolu s ďalšími príslušnými právnymi predpismi, ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť školenie v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pre všetkých svojich zamestnancov.

Školenie zamerané na BOZP musí zamestnávateľ zabezpečiť v niekoľkých konkrétnych situáciách:

  • Pri nástupe nového zamestnanca
  • Pri zavedení nových technológií, zariadení alebo pracovných postupov
  • Pri zmene pracovných procesov
  • Pravidelné obnovovacie kurzy
  • V prípade pracovných úrazov alebo nebezpečných situácií
  • Zmeny v právnych predpisoch
  • V špeciálnych situáciách

Ako často je potrebné absolvovať školenie BOZP?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca okamžite pri nástupe do zamestnania alebo pri presune na inú pozíciu, kde sa mení charakter práce alebo rizikový profil.

Okrem toho by mali byť školenia BOZP obnovované pravidelne. Všeobecne sa odporúča, aby sa tieto obnovovacie kurzy realizovali každé 2 roky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy, či už ide o dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej činnosti alebo inú formu pracovného vzťahu.

V prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú práce so zvýšeným rizikom úrazu, ako sú napríklad pracovníci v stavebnom priemysle, v chemickom priemysle alebo iných odvetviach so špecifickými rizikami, je povinnosť realizovať BOZP školenia ešte častejšie. Pre týchto zamestnancov sa odporúča absolvovať školenia BOZP každých 12 mesiacov, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a minimálna rizika pracovných úrazov.

Nedodržanie povinnosti zabezpečiť BOZP školenia pre zamestnancov môže mať za následok značné právne a finančné dôsledky.

Dokumentácia BOZP

Pre organizácie je príprava a správa BOZP dokumentácie často náročnou a časovo náročnou úlohou. Naša firma je tu, aby vám uľahčila tento proces a poskytla vám kompletnú BOZP dokumentáciu na mieru.

Nikdy nezabudnite na BOZP – školenie, ktoré Vás chráni!

Zabezpečenie BOZP nie je jednorazovou úlohou, ale procesom, ktorý vyžaduje neustálu pozornosť a starostlivosť. Nehodnoťte bezpečnosť vo vašej spoločnosti ako nepodstatný aspekt. Obráťte sa na nás a spolu vybudujeme bezpečné pracovné prostredie, ktoré prinesie prospech pre vás, vašich zamestnancov a vašu spoločnosť.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Klaudia Bartošová-img