Čo je OPP?

OPP alebo inak Ochrana pred požiarmi, sú služby nevyhnutné na zabezpečenie minimalizácie rizika vzniku požiaru na každom pracovisku. Tieto služby sú navrhnuté tak, aby znižovali pravdepodobnosť vzniku požiaru, ako aj poskytovali účinnú reakciu v prípade, že požiar vznikne.

Služby zahŕňajú vykonávanie pravidelných kontrol a údržby hydrantov, hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, zariadení na dodávku vody a vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi. Služby okrem iného poskytujú aj školenia pre zamestnancov o postupoch protipožiarnej bezpečnosti.

Čo sa týka školení zamestnancov, majte na pamäti, že zaškolený musí byť každý jeden zamestnanec (vrátane zamestnancov pracujúcich na dohodu a brigádnikov), a to platí aj v prípade, že sa na vás nevzťahuje povinnosť mať dokumentáciu ochrany pred požiarom (o výnimkách z povinnosti mať dokumentáciu ochrany pred požiarom sa dočítate nižšie, v sekcii: Dokumentácia OPP).

Tým, že zainvestujete do kvalitných služieb požiarnej ochrany môže mať váš podnik alebo prevádzka istotu, že bude pracovisko bezpečné a chránené pred akýmikoľvek potenciálnymi hrozbami požiaru. Tieto služby sú prispôsobené špecifickým potrebám každého podniku a pomôžu vám vytvoriť účinný požiarny evakuačný plán. Okrem toho je potrebná pravidelná údržba a preventívna protipožiarna prehliadka, aby sa zabezpečilo včasné zachytenie a rýchle riešenie akýchkoľvek potenciálnych rizík.

Komplexná protipožiarna ochrana je v konečnom dôsledku kľúčom k udržaniu bezpečného pracovného prostredia. Vďaka profesionálnej OPP môžete mať istotu, že robíte všetko pre ochranu svojich zamestnancov, zákazníkov a majetku.

Čo pre vás zabezpečia naše služby OPP?

  • Zabezpečíme preventívne protipožiarne prehliadky (požiarne kontroly)
  • Špecialistu požiarnej ochrany
  • Školenia ochrany pred požiarmi a odbornú prípravu pre vašich zamestnancov
  • Technika požiarnej ochrany
  • Vypracujeme kompletnú dokumentáciu OPP
  • Dokumentáciu a školenia pripravíme s oprávnením od KR HaZZ a systém nastavíme podľa podmienok zamestnávateľa

Komplexná protipožiarna ochrana je v konečnom dôsledku kľúčom k udržaniu bezpečného pracovného prostredia. Vďaka profesionálnej OPP môžete mať istotu, že robíte všetko pre ochranu svojich zamestnancov, zákazníkov a majetku.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

JAKUB KUBOVIČ-img