Vykonávame koordináciu bezpečnosti na stavenisku

BOZP pre stavenisko, plán BOZP a autorizovaný bezpečnostný technik

Na základe požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadávkach na pracovisko vykonávame činnosť koordinátora bezpečnosti práce na stavenisku, inými slovami povedané zabezpečiť BOZP pre stavenisko.

 

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku zahŕňa:

  • Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadáviek na zaistenie BOZP pre stavenisko
  • Plánovanie prác ktoré sa budú vykonávať súčasne
  • Plánovanie spolupráce medzi zamestnávateľmi pracujúcimi na spoločnom pracovisku
  • Fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku podľa dohodnutého plánu kontrol BOZP pre stavenisko
  • Vyžadovanie dodržiavania bezpečnostných predpisov
  • Kontroly na alkohol

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať zamestnávateľa/stavebníka v oblasti BOZP a OPP predpisov platných pre slovensko a EU.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru