BEXPO
BEXPO

Koordinátor BOZP na stavenisku

Vyberte si spoľahlivého a skúseného partnera, ktorý zabezpečí odborný dohľad nad vaším staveniskom.

Ak na stavbe pracuje viac ako jeden zamestnávateľ (alebo viac ako jeden podnikateľ), stavebník má povinnosť vymenovať koordinátora bezpečnosti​ na základe požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006.

Vypracujeme vám ​plán BOZP pre stavenisko a zabezpečíme služby autorizovaného bezpečnostného technika.

Koordinujeme bezpečnosť na projektoch po celom Slovensku aj v iných štátoch EÚ a služby BOZP zastrešujeme aj veľkým projektom.

Aktuálne pracujeme na projekte PM19: výstavbe​ papierenskej haly v Mondi SCP v Ružomberku​, kde zabezpečujeme pravidelné obhliadky, reporty, komunikáciu medzi dodávateľmi a riešime odstraňovanie zistených nedostatkov na stavbe.

Komunikácia v anglickom jazyku je samozrejmosťou.

Čo pre vás zabezpečí náš koordinátor BOZP na stavenisku?

 • plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
 • kontrolu, riadenie a dohľad nad postupom stavebných prác
 • plán prác, ktoré sa budú vykonávať súčasne
 • plán spolupráce medzi zamestnávateľmi pracujúcimi na spoločnom pracovisku
 • fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku podľa dohodnutého plánu kontrol BOZP pre stavenisko
 • návrh technických riešení a opatrení BOZP
 • dohľad nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov
 • kontroly alkoholu

Okrem týchto služieb pre vás pripravíme aj potrebnú dokumentáciu a počas celej doby spolupráce vám budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať vás v oblasti BOZP a OPP predpisov platných pre Slovensko a EÚ.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek