BEXPO
BEXPO

​Požiarna ochrana (OPP)

Požiare trvajú krátko, no vedia napáchať škody v miliónoch eur.

Minimalizujte riziko ich vzniku poctivou prípravou a zabezpečením požiarnej ochrany od našich požiarnych technikov.

Čo pre vás zabezpečia naše služby OPP?

 • Technika požiarnej ochrany
 • Špecialistu požiarnej ochrany
 • Školenia ochrany pred požiarmi​ a odbornú prípravu pre vašich zamestnancov
 • Vypracujeme kompletnú ​dokumentáciu OPP
 • Zabezpečíme preventívne protipožiarne prehliadky (​požiarne kontroly​)
 • Dokumentáciu a školenia pripravíme s oprávnením od KR HaZZ a systém nastavíme podľa podmienok zamestnávateľa

Ochranu pred požiarmi a služby technika požiarnej ochrany zabezpečujeme v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z.​ ​v rámci celého Slovenska. Okrem týchto služieb pomôžeme aj so správnym označením priestorov, poskytujeme odborné poradenstvo a vykonávame aj ​kontrolu požiarnych zariadení.

Medzi dokumentáciu OPP patrí:

 • požiarna identifikačná karta
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

Chcete si overiť, či spĺňate všetky požiadavky podľa platnej legislatívy? Vyplňte náš dotazník, ktorý overí váš stav OPP.

DOTAZNÍK O STAVE OPP

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek