Mám záujem o cenovú ponuku.

Pohyblivé pracovné plošiny

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov pohyblivých pracovných plošín so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený Doklad na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb obsluhujúcich pohyblivé pracovné plošiny

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,

Rozsah kurzu

  • Základný kurz – 3 hodiny
  • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie 

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe pohyblivých pracovných plošín.

  • Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

Cena kurzu

Základný kurz
od 80 €/osoba
Opakované oboznamovanie
20 €/osoba

**všetky uvádzané ceny sú bez DPH**

Online prihláška

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img JAKUB KUBOVIČ-img Klaudia Bartošová-img Nadežda Paulíková-img Veronika Michalková-img