Mám záujem o cenovú ponuku.

OPP - ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi je dôležitou súčasťou bezpečnosti na pracovisku. Požiare môžu spôsobiť vážne škody na majetku, zdraví a životoch. Školenie Ochrana pred požiarmi je určené pre všetkých zamestnancov, aby ich naučilo základné zásady požiarnej prevencie a bezpečnosti.

Obsah školenia

Školenie Ochrana pred požiarmi obsahuje nasledujúce témy:

 • Základné pojmy v oblasti ochrany pred požiarmi
 • Príčiny požiarov
 • Prevencia vzniku požiarov
 • Požiarne alarmy a signalizácie
 • Požiarne prostriedky
 • Požiarne zásahy
 • Evakuácia osôb a majetku v prípade požiaru

Ciele školenia

Cieľom školenia Ochrana pred požiarmi je, aby zamestnanci:

 • Rozoznali príčiny požiarov a vedeli, ako im predchádzať
 • Vedeli používať požiarne prostriedky
 • Vedeli, ako sa správať v prípade požiaru
 • Vedeli, ako evakuovať osoby a majetok v prípade požiaru

Cena za e-learning

Základné školenie
od 7,50 €/osoba

**všetky uvádzané ceny sú bez DPH**

Online prihláška

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img JAKUB KUBOVIČ-img Klaudia Bartošová-img Nadežda Paulíková-img Veronika Michalková-img