Cenová ponuka

Získajte nezáväznú cenovú ponuku.

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba základnou povinnosťou každého zamestnávateľa bez ohľadu na typ pracovného pomeru zamestnancov. Vyplýva to zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia.

Keďže povinnosti zamestnávateľa sa menia podľa typu pracovnej činnosti a typu pracoviska, prostredníctvom nášho partnera v spolupráci s BTS zhodnotíme vaše pracovisko, posúdime riziká a vypracujeme kategorizáciu pracovných činností vašej firmy.

Určíme povinnosti, ktoré musíte plniť podľa aktuálnej legislatívy (napr. preventívne lekárske prehliadky) a vypracujeme pre vás kompletnú dokumentáciu.

Čo pre vás zabezpečia služby PZS?

  • preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci
  • odborné vyšetrenia k výkonu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, a to najmä vyšetrenie zraku, sluchu, EKG, perimetrické vyšetrenie a iné testy
  • vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • dohľad nad pracovným prostredím
  • školenia zamestnancov, napr. školenie prvej pomoci
  • konzultácie a iné poradenské služby v oblasti hygieny pracovného prostredia a zdravia
    zamestnancov

Počas celej doby spolupráce vám budeme poskytovať komplexné poradenstvo a usmerňovať vás v oblasti PZS, ako aj BOZP, OPP a pracovného prostredia.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img