Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Komárno

Mesto Komárno je známe svojou bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom. Svojou polohou pri rieke Dunaj a pôsobivými historickými pamiatkami priťahuje mnoho návštevníkov z rôznych častí sveta.

V rámci mesta Komárno sa snažíme prispieť k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) prostredníctvom poskytovania odborných služieb a školení. Naša firma sa angažuje v poskytovaní komplexných riešení pre organizácie a firmy, aby mohli efektívne dodržiavať bezpečnostné normy a zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. 

Ak potrebujete odbornú radu alebo služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi alebo pracovnej zdravotnej služby, sme tu, aby sme Vám pomohli.

Komárno

BOZP, OPP, PZS: Záruka bezpečnosti Vašej práce v Komárne

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Nadežda Paulíková-img