Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Komárno

Mesto Komárno je známe svojou bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom. Svojou polohou pri rieke Dunaj a pôsobivými historickými pamiatkami priťahuje mnoho návštevníkov z rôznych častí sveta.

V rámci mesta Komárno sa snažíme prispieť k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) prostredníctvom poskytovania odborných služieb a školení. Naša firma sa angažuje v poskytovaní komplexných riešení pre organizácie a firmy, aby mohli efektívne dodržiavať bezpečnostné normy a zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. 

Ak potrebujete odbornú radu alebo služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi alebo pracovnej zdravotnej služby, sme tu, aby sme Vám pomohli.

Komárno

BOZP, OPP, PZS: Záruka bezpečnosti Vašej práce v Komárne

Occupational safety and health protection (OSH)

Provision of professional training in OSH by authorized technicians.

FP: Fire protection

Fire protection engineer, training, inspections and OPP documentation

OHS: Occupational health service

We are authorized to perform PZS for employees performing work classified in the first or second category.

Environmental protection

Waste management, hazardous waste management and expert advice.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

Klaudia Bartošová-img