Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Žilina

Žilina, je jedným z významných ekonomických a kultúrnych centier krajiny. Rozvinutá dopravná infraštruktúra, moderné obchodné centrá a široká ponuka služieb robia zo Žiliny atraktívne miesto pre život a podnikanie.

Aj v rámci Žiliny náš tím odborníkov aktívne pôsobí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S našou odbornou podporou v týchto kľúčových oblastiach Vám garantujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Žilina

Odborná podpora v BOZP, OPP a PZS v Žiline

Occupational safety and health protection (OSH)

Provision of professional training in OSH by authorized technicians.

FP: Fire protection

Fire protection engineer, training, inspections and OPP documentation

OHS: Occupational health service

We are authorized to perform PZS for employees performing work classified in the first or second category.

Environmental protection

Waste management, hazardous waste management and expert advice.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

Nadežda Paulíková-img