Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Martin

Martin, ležiaci v Turčianskej kotline na severe Slovenska, je domovom rôznych priemyselných odvetví, obchodných podnikov a vzdelávacích inštitúcií.  

Klientom v Martine ponúkame kvalitné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Ochrany pred požiarmi (OPP), Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a ochrany Životného prostredia (ŽP), aby sme prispeli k bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich v tomto meste. 

Martin

Zabezpečte si kvalitné služby BOZP, OPP a PZS v Martine

Occupational safety and health protection (OSH)

Provision of professional training in OSH by authorized technicians.

FP: Fire protection

Fire protection engineer, training, inspections and OPP documentation

OHS: Occupational health service

We are authorized to perform PZS for employees performing work classified in the first or second category.

Environmental protection

Waste management, hazardous waste management and expert advice.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

JAKUB KUBOVIČ-img