Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Martin

Martin, ležiaci v Turčianskej kotline na severe Slovenska, je domovom rôznych priemyselných odvetví, obchodných podnikov a vzdelávacích inštitúcií.  

Klientom v Martine ponúkame kvalitné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Ochrany pred požiarmi (OPP), Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a ochrany Životného prostredia (ŽP), aby sme prispeli k bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich v tomto meste. 

Martin

Zabezpečte si kvalitné služby BOZP, OPP a PZS v Martine

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Veronika Michalková-img