Mám záujem o cenovú ponuku.

Poľnohospodárske stroje

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle v zmysle §16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec),
 • v prípade, že nie ste držiteľom vodičského oprávnenia Vám bude doklad vydaný len s obmedzením na pracovisko.

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 16 hodín
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 6 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

Skupiny poľnohospodárskych strojov a zariadení

 • samochodné rezačky,
 • obilné kombajny, 
 • špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

Cena kurzu

Základný kurz
od 150 €/osoba
Opakované oboznamovanie
20 €/osoba
Aktualizačná odborná príprava
40 €/osoba

**všetky uvádzané ceny sú bez DPH**

Online prihláška

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img JAKUB KUBOVIČ-img Klaudia Bartošová-img Nadežda Paulíková-img Veronika Michalková-img