Mám záujem o cenovú ponuku.

Obsluha motorovej píly pri inej činnosti

Účastníci kurzu Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly (RMRP) pri inej činnosti ako pri ťažbe  dreva získajú  teoretické a praktické vedomosti potrebné na prevádzku a obsluhu RMRP týkajúce sa činnosti výkonu pilčíkov. Počas kurzu získajú zručnosti správneho pílenia počas inej činnosti ako pri ťažbe dreva, techniky rezov a oboznámia a so správnou manipuláciou s drevnou hmotou pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti  v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti:

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec).

Rozsah kurzu

  • Základný kurz – 24 hodín
  • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
  • Aktualizačná odborná príprava – 6 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri prevádzke a obsluhe RMRP týkajúce sa výkonu činnosti pilčíkov pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva.

  • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
  • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

Cena kurzu

Základný kurz
od 120 €/osoba
Opakované oboznamovanie
20 €/osoba
Aktualizačná odborná príprava
40 €/osoba

**všetky uvádzané ceny sú bez DPH**

Online prihláška

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img JAKUB KUBOVIČ-img Klaudia Bartošová-img Nadežda Paulíková-img Veronika Michalková-img