Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Trnava

Mesto Trnava je dôležitým ekonomickým a kultúrnym centrom Slovenska. V tomto prosperujúcom meste poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). 

Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu, zabezpečíme odborné školenia, aby Vaša organizácia plnila všetky potrebné bezpečnostné a požiarne normy a predpisy. S nami môžete mať istotu, že Vaše pracovné prostredie bude bezpečné a plne v súlade so všetkými normami a predpismi.

Trnava

Profesionálna starostlivosť o bezpečnosť pracoviska v Trnave

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img