Mám záujem o cenovú ponuku.

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

OPP - ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi je dôležitou súčasťou bezpečnosti na pracovisku

Elektrotechnici

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov (§21 - §23)

Lešenári

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia

Lesné stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

Obsluha motorovej píly pri inej činnosti

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Obsluha motorovej píly pri ťažbe dreva

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

Pohyblivé pracovné plošiny

Výchova a vzdelávanie osôb obsluhujúcich pohyblivé pracovné plošiny

Práce vo výške pomocou špeciálnej lezeckej techniky

Výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

Poľnohospodárske stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

Stavebné stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Viazač bremien

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Vysokozdvižné vozíky

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Zdvíhacie zariadenia

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení

Práca s diizokyanátmi

Výchova a vzdelávanie osôb na prácu s diizokyanátmi

Školenie SCC

Školenie SCC: Zlepšite bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia