Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Prievidza

Mesto Prievidza, s bohatou históriou a priemyselným zázemím, je situované na strednom Slovensku. Naše odborné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sú našim klientom k dispozícii aj v tomto meste. 

Poskytujeme komplexné BOZP školenia a odbornú podporu, aby sme prispeli k zabezpečeniu bezpečného pracovného prostredia pre zamestnancov práve vo Vašej organizácii v rámci regiónu Prievidza.  

Prievidza

BOZP, OPP a PZS v Prievidzi s našimi profesionálnymi službami

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Veronika Michalková-img