Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Považská Bystrica

V Považskej Bystrici sa stretáva moderný spôsob života s historickým odkazom, čo robí z tohto miesta atraktívne prostredie pre jeho obyvateľov a návštevníkov.

V oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi a Pracovnej zdravotnej služby poskytujeme komplexné školenia a odbornú podporu aj v Považskej Bystrici. Sme tu, aby sme Vašim zamestnancom poskytli potrebné znalosti a zručnosti, ktoré im umožnia bezpečne pracovať a plniť všetky normy a predpisy v týchto oblastiach.  

Považská Bystrica

Profesionálne BOZP, OPP a PZS služby v Považskej Bystrici

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Nadežda Paulíková-img