Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves, s bohatou históriou a rozmanitým hospodárstvom, si udržiava svoj význam v regióne a je dôležitým centrom pre podnikanie, kultúru a životný štýl.  

Naša pôsobnosť a poskytovanie odborných služieb v oblasti BOZP pomáha podnikom a organizáciám v Spišskej Novej Vsi dodržiavať legislatívne požiadavky, minimalizovať riziká pracovných úrazov a ochraňovať zdravie ich zamestnancov.

Spišská Nová Ves

Komplexné služby BOZP, OPP a PZS v Spišskej Novej Vsi

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Klaudia Bartošová-img