Mám záujem o cenovú ponuku.

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť zamestnancom a vedúcim zamestnancom základné informácie o platných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sprostredkovať im výklad týchto predpisov a dať im návod na ich účinné uplatňovanie v praxi. Cieľom je aj poskytnúť účastníkom kurzu praktické návody ako organizovať bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, priblížiť uchádzačom nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sa vyskytujú pri vykonávanej pracovnej činnosti a aké opatrenia majú byť prijaté na ich zníženie alebo úplnú elimináciu.

Rozsah kurzu

  • Základné oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny
  • Opakované oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie zamestnancov

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia s aktuálnymi zmenami v legislatíve a poznatkami v oblasti bezpečnosti a ochrany práce podľa charakteru vykonávanej práce, pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a inými poznatkami podľa charakteru vykonávanej práce.

  • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.

Cena kurzu 

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte. (Cena dohodou)

Cena za e-learning

Základné školenie
od 7,50 €/osoba

**všetky uvádzané ceny sú bez DPH**

Online prihláška

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img JAKUB KUBOVIČ-img Klaudia Bartošová-img Nadežda Paulíková-img Veronika Michalková-img