Cenová ponuka

Získajte nezáväznú cenovú ponuku.

Požiarna ochrana (OPP)

Požiare trvajú krátko, no vedia napáchať škody v miliónoch eur.

Minimalizujte riziko ich vzniku poctivou prípravou a zabezpečením požiarnej ochrany od našich požiarnych technikov.

Čo je OPP?

OPP alebo inak Ochrana pred požiarmi, sú služby nevyhnutné na zabezpečenie minimalizácie rizika vzniku požiaru na každom pracovisku. Tieto služby sú navrhnuté tak, aby znižovali pravdepodobnosť vzniku požiaru, ako aj poskytovali účinnú reakciu v prípade, že požiar vznikne.

Služby zahŕňajú vykonávanie pravidelných kontrol a údržby hydrantov, hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, zariadení na dodávku vody a vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi. Služby okrem iného poskytujú aj školenia pre zamestnancov o postupoch protipožiarnej bezpečnosti.

Čo sa týka školení zamestnancov, majte na pamäti, že zaškolený musí byť každý jeden zamestnanec (vrátane zamestnancov pracujúcich na dohodu a brigádnikov), a to platí aj v prípade, že sa na vás nevzťahuje povinnosť mať dokumentáciu ochrany pred požiarom (o výnimkách z povinnosti mať dokumentáciu ochrany pred požiarom sa dočítate nižšie, v sekcii: Dokumentácia OPP)

Tým, že zainvestujete do kvalitných služieb požiarnej ochrany môže mať váš podnik alebo prevádzka istotu, že bude pracovisko bezpečné a chránené pred akýmikoľvek potenciálnymi hrozbami požiaru. Tieto služby sú prispôsobené špecifickým potrebám každého podniku a pomôžu vám vytvoriť účinný požiarny evakuačný plán. Okrem toho je potrebná pravidelná údržba a preventívna protipožiarna prehliadka, aby sa zabezpečilo včasné zachytenie a rýchle riešenie akýchkoľvek potenciálnych rizík.

Komplexná protipožiarna ochrana je v konečnom dôsledku kľúčom k udržaniu bezpečného pracovného prostredia. Vďaka profesionálnej OPP môžete mať istotu, že robíte všetko pre ochranu svojich zamestnancov, zákazníkov a majetku.

Čo pre vás zabezpečia naše služby OPP?

 • Technika požiarnej ochrany
 • Špecialistu požiarnej ochrany
 • Školenia ochrany pred požiarmi a odbornú prípravu pre vašich zamestnancov
 • Vypracujeme kompletnú dokumentáciu OPP
 • Zabezpečíme preventívne protipožiarne prehliadky (požiarne kontroly)
 • Dokumentáciu a školenia pripravíme s oprávnením od KR HaZZ a systém nastavíme podľa podmienok zamestnávateľa

Ochranu pred požiarmi a služby technika požiarnej ochrany zabezpečujeme v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v rámci celého Slovenska. Okrem týchto služieb pomôžeme aj so správnym označením priestorov, poskytujeme odborné poradenstvo a vykonávame aj kontrolu požiarnych zariadení.

Ako často sa robia preventívne protipožiadne prehliadky?

 • V prípade, že sa v priestoroch nachádzajú pracovné miesta na občasnú prácu a kde sa zamestnanci zdržiavajú len občasne sa preventívna protipožiarna prehliadka vykonáva každých 12 mesiacov.
 • Na miestach, kde sa vykonáva len administratívna činnosť sa preventívna prehliadka vykonáva každých 6 mesiacov.
 • V ostatných priestoroch a v objektoch fyzickej alebo právnickej osoby (napr. V obchodoch, autoserviscoh, zdravotných zariadeniach) sa vykonáva prehliadka každé 3 mesiace, ak zodpovedná osoba alebo jej štatutárny orgán neurčí kratšiu dobu.

Pri preventívnych protipožiarnych prehliadkach sa okrem iného vykonáva aj:

 • Kontrola hasiacich prístrojov
 • Kontrola hydrantov
 • Kontrola zariadení na dodávku vody
 • Kontrola požiarnych uzáverovV tomto prípade sa kontroluje ich funkčnosť, dobrý stav, označenie a dobrá prístupnosť.

  Ak sa pri kontrole týchto prvkov zistia nejaké nedostatky alebo problémy, je dôležité tieto problémy rýchlo a efektívne vyriešiť. Predovšetkým je dôležité, aby boli tieto zariadenia funkčné a v dobrom stave vždy, keď ich budete potrebovať.

  Preventívne protipožiarne prehliadky vám vykoná náš technik alebo špecialista požiarnej ochrany.


Dokumentácia OPP

Každý zamestnávateľ je zo zákona povinný mať dokumentáciu ochrany pred požiarmi a vykonávať pravidelné prehliadky OPP.

Medzi dokumentáciu OPP patrí:

 • požiarna identifikačná karta
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

Avšak platia tu aj niektoré výnimky, v ktorých nie je potrebná dokumentácia OPP:

 • prevádzky, ktorých počet zamestnancov nepresahuje číslo 5.
 • prevádzky, ktoré sú v osobnom vlastníctve a nemajú viac ako 100 m2.
 • prevádzky, v ktorých sa nevykonáva činnosť, ktorá by zvyšovala nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Kto sme a aké sú ceny za naše služby?

Sme spoločnosť so sídlom v Martine, ktorá zabezpečuje BOZPOPPochranu životného prostredia a mnoho ďalšieho. Avšak naše služby, vrátane OPP však poskytujeme na celom území Slovenskej republiky. Ak vás zaujímajú naše služby, prečítajte si o nás viac.

V prípade, že vás zaujala naša ponuka a zaujíma vás aká je cena za OPP kontaktujte nás v kontaktnom formulári, a my pre vás vypracujeme cenovú ponuku priamo na mieru.

Chcete si overiť, či spĺňate všetky požiadavky podľa platnej legislatívy? Vyplňte náš dotazník, ktorý overí váš stav OPP.


Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Nadežda Paulíková-img