Mám záujem o cenovú ponuku.

Koordinátor BOZP na stavenisku

Vyberte si spoľahlivého a skúseného partnera, ktorý zabezpečí odborný dohľad nad vaším staveniskom.

Ak na stavbe pracuje viac ako jeden zamestnávateľ (alebo viac ako jeden podnikateľ), stavebník má povinnosť vymenovať koordinátora bezpečnosti na základe požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006.

Vypracujeme vám plán BOZP pre stavenisko a zabezpečíme služby autorizovaného bezpečnostného technika.

Koordinujeme bezpečnosť na projektoch po celom Slovensku aj v iných štátoch EÚ a služby BOZP zastrešujeme aj veľkým projektom.

Aktuálne pracujeme na projekte PM19: výstavbe papierenskej haly v Mondi SCP v Ružomberku, kde zabezpečujeme pravidelné obhliadky, reporty, komunikáciu medzi dodávateľmi a riešime odstraňovanie zistených nedostatkov na stavbe.

Komunikácia v anglickom jazyku je samozrejmosťou.

Čo pre vás zabezpečí náš koordinátor BOZP na stavenisku?

  • plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
  • kontrolu, riadenie a dohľad nad postupom stavebných prác
  • plán prác, ktoré sa budú vykonávať súčasne
  • plán spolupráce medzi zamestnávateľmi pracujúcimi na spoločnom pracovisku
  • fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku podľa dohodnutého plánu kontrol BOZP pre stavenisko
  • návrh technických riešení a opatrení BOZP
  • dohľad nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov
  • kontroly alkoholu

Okrem týchto služieb pre vás pripravíme aj potrebnú dokumentáciu a počas celej doby spolupráce vám budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať vás v oblasti BOZPOPP predpisov platných pre Slovensko a EÚ.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Michal Rečlo-img