BEXPO
BEXPO

Služby BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Uistite sa, že vaša firma spĺňa všetky právne predpisy a že vaši zamestnanci pracujú na bezpečnom pracovisku.

Naši skúsení bezpečnostní technici sa postarajú o to, aby ste predišli úrazom aj pokutám.

 

Čo je to BOZP?

BOZP sa zaoberá zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnancov na pracovisku.

Cieľom BOZP je minimalizovať riziká pracovných úrazov a chorôb, a tým zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.

BOZP je dôležité pre každú organizáciu, ktorá zamestnáva ľudí. Dodržiavanie BOZP zabezpečuje nielen bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, ale aj ochranu majetku a zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov.

Zahŕňa množstvo opatrení, ktoré majú zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Medzi tieto opatrenia patrí napríklad:

 • identifikácia a hodnotenie rizík spojených s pracovnými procesmi
 • zabezpečenie správneho a bezpečného pracovného vybavenia
 • pravidelné skúšky a kontroly technických zariadení a systémov
 • školenia pre zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • monitorovanie pracovného prostredia a jeho vplyvu na zdravie zamestnancov
 • stanovenie postupov pre riešenie pracovných úrazov a chorôb spojených s prácou.

Čo pre vás zabezpečia naše služby BOZP?

 • Autorizovaného bezpečnostného technika
 • Školenia BOZP
 • Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, pracovného prostredia a hygieny práce
 • Posúdime riziká pri práci vykonávanej vašim zamestnancami
 • Vypracujeme​ kompletnú dokumentáciu
 • Vyšetríme pracovné úrazy, vybavíme všetky úradné povinnosti súvisiace so vznikom pracovného úrazu a zastúpime vás pred orgánmi štátnej správy
 • Vykonáme ​pravidelné prehliadky​ stavu BOZP na pracovisku

Bezpečnostnotechnické služby poskytujeme v rámci celého Slovenska. Okrem týchto služieb pre vás budeme počas celej doby spolupráce poskytovať odborné poradenstvo v oblasti BOZP a vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty.

Medzi dokumentáciu bezpečnosti práce patrí:

 • Politika BOZP a program realizácie politiky bezpečnosti práce
 • Písomný dokument o posúdení rizika
 • Dokumentácia zo školení BOZP
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • Predpis zakazujúci užívanie alkoholu a drog, s tým súvisiace určenie okruhu osôb oprávnených vykonať kontrolu
 • Určenie spôsobu zabezpečovania pitného režimu pre zamestnancov
 • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Návrh OOPP a zoznam prideľovaných OOPP,
 • Evidenčná karta pridelených OOPP
 • Bezpečnostné a zdravotné značenie
 • Bezpečné pracovné postupy a prevádzkové poriadky BOZP

Chcete si overiť, či spĺňate všetky požiadavky podľa platnej legislatívy? Vyplňte náš dotazník, ktorý overí váš stav BOZP.

DOTAZNÍK O STAVE BOZP

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek