BEXPO
BEXPO

Kurzy a školenie BOZP a OPP pre vašich
zamestnancov

Vyberte si formu školenia, ktorá vám najviac vyhovuje.

Ak zamestnávate aspoň jedného zamestnanca (ktorým je zo zákona aj brigádnik, študent na praxi aj pracovník na dohodu), školeniam o bezpečnosti pri práci a o požiarnej ochrane sa nevyhnete. Môžete ich však absolvovať podľa svojej preferencie.

Školenie BOZP a OPP vykonáva technik požiarnej ochrany a autorizovaný bezpečnostný technik online aj osobne po celom Slovensku.

Kurzy a školenia BOZP

Kurzy BOZP sú školenia, ktoré majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a zabezpečiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov v tejto oblasti.

Obsah kurzu BOZP sa zvyčajne zameriava na témy, ako napríklad základné zásady BOZP, identifikácia rizík a nebezpečenstiev pri práci, bezpečné používanie strojov a nástrojov, manipulácia s chemikáliami a nebezpečnými látkami, pracovné miesta v zdravotníckom a laboratórnom prostredí, práce vo výškach, požiarna ochrana a evakuácia a ďalšie. Každé naše školenie BOZP je zakončené úspešným absolvovaním testu.

Priebeh našich kurzov vám zabezpečí autorizovaný bezpečnostný technik v rámci celého Slovenska. Sme pripravení poskytnúť vám aj kvalitné kurzy BOZP a školenia, nie len osobne ale aj v online priestore.

Absolvovaním našich kurzov BOZP môžu vaši pracovníci v rôznych odvetviach získať cenné vedomosti, zručnosti a certifikáty, ktoré im pomôžu dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifické pre dané odvetvie.

Aké BOZP kurzy a školenia vám môžeme zabezpečiť?

 • Vstupné (aj opakované) školenie BOZP a OPP​.
 • Školenie zástupcov zamestnancov
 • Oboznamovanie zamestnancov​ pracujúcich vo výškach
 • Práca s chemickými látkami
 • Odborné školenia​ na obsluhu strojov a zariadení

Okrem školení pre vás pripravíme aj potrebnú dokumentáciu a počas celej doby spolupráce vám budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať vás v oblasti BOZP a OPP.

Pre koho sú naše kurzy a školenia BOZP a OPP určené?

Naše školenia a kurzy BOZP sú určené pre zamestnancov, ktorí sú vystavení rizikám pri svojej práci a tiež pre zamestnávateľov, ktorí majú zodpovednosť za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku.

Sú určené pre všetkých zamestnancov, vrátane manažérov a vedúcich pracovníkov. Každý kurz BOZP sa zameriava na iné aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a preto je dôležité zvoliť si správny kurz, ktorý bude najvhodnejší pre vašu konkrétnu prácu.

V súčasnosti existuje veľké množstvo kurzov BOZP, ktoré vám môžeme zabezpečiť. Niektoré z nich sú viac zamerané na teoretické znalosti, zatiaľ čo iné sú zamerané na praktickú aplikáciu. Niektoré kurzy sú tiež zamerané na konkrétne oblasti BOZP, ako napríklad na prácu s chemikáliami, na prácu s výbušninami, alebo na prácu v rôznych priemyselných odvetviach.

Okrem kurzov BOZP sú tiež k dispozícii rôzne školenia a tréningy. Tieto školenia môžu byť zamerané na konkrétne rizikové oblasti, ako sú napríklad požiarne bezpečnostné školenia, školenia na prácu výškach, školenia na prácu s elektrickým prúdom a podobne. Sú teda určené pre určité zamestnania a profesie, ako napríklad pre stavebníkov, elektrotechnikov či hasičov.

Školenia sú dôležité aj pre zamestnávateľov, pretože pomáhajú zabezpečiť, aby ich zamestnanci mali správne znalosti na ochranu seba a ostatných pred nehodami alebo úrazmi na pracovisku.

Prečo je potrebné vykonávať a absolvovať opakované školenia BOZP?

 • Zvyšujú povedomie o BOZP: Čím viac sa zamestnanci učia o BOZP, tým viac si uvedomujú, aké dôležité je dodržiavať bezpečnostné pravidlá a postupy pri práci. Opakované školenia im umožňujú aktualizovať svoje vedomosti.
 • Zlepšujú bezpečnosť a zdravie pri práci: Tým, že budú vaši zamestnanci podstupovať opakované školenia v oblasti BOZP, pochopia viac riziká a nebezpečenstvá, ktorým môžu čeliť. Budú viac upovedomení, ako týmto rizikám predchádzať a ako konať v prípade núdze. Tým sa znižuje pravdepodobnosť pracovných úrazov a ochorení na pracovisku.
 • Zamestnanci, ktorí majú dostatočné znalosti o BOZP, sú schopní pracovať bezpečne a efektívne.
 • Z dôvodu dodržiavania zákonných požiadaviek: Opakované školenie BOZP je požiadavkou zákona, ktoré by sa malo konať každé dva roky alebo v prípade, že boli na pracovisku zavedené nové pracovné postupy.
 • Znižujú náklady spojené s pracovnými úrazmi a ochoreniami: opakované BOZP pomáhajú znižovať pravdepodobnosť pracovných úrazov a ochorení, čo znižuje náklady spojené s liečbou a náhradou za práceneschopnosť.

Aká je cena našich BOZP školení?

Čo sa týka cenových ponúk, nevieme vám jednotne určiť cenu. Cena školení BOZP sa odvíja od viacerých faktorov. Preto bude najlešpie, ak nás ohľadom cenovej ponuky za jednotlivé kurzy a školenia BOZP budete kontaktovať v našom kontaktnom formulári.

Chcete si overiť, či spĺňate všetky požiadavky podľa platnej legislatívy? Vyplňte náš dotazník, ktorý overí váš stav BOZP.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek