Zabezpečíme školenie BOZP a OPP pre zamestnancov

Školenie BOZP a OPP vykonáva technik požiarnej ochrany a autorizovaný bezpečnostný technik

Neodmysliteľnou súčasťou povinností zamestnávateľa je aj povinnosť zebezpečiť pre zamestnancov školenie a oboznamovanie v oblasti BOZP a OPP. Naša spoločnosť na základe vydaných oprávnení poskytuje pre zamestnávateľov všetky potrebné školenia BOZP a OPP potrebné k bezpečnému výkonu práce a splneniu zákonných povinností.

 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať najmä tieto školenia:

  • Vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Školenie zástupcov zamestnancov
  • Oboznamovanie zamestancov pracujúcich vo výškach
  • Práca s chemickými látkami
  • Odborné školenia na obsluhu strojov a zariadení

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať v oblasti BOZP a OPP.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru