Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves, s bohatou históriou a rozmanitým hospodárstvom, si udržiava svoj význam v regióne a je dôležitým centrom pre podnikanie, kultúru a životný štýl.  

Naša pôsobnosť a poskytovanie odborných služieb v oblasti BOZP pomáha podnikom a organizáciám v Spišskej Novej Vsi dodržiavať legislatívne požiadavky, minimalizovať riziká pracovných úrazov a ochraňovať zdravie ich zamestnancov.

Spišská Nová Ves

Komplexné služby BOZP, OPP a PZS v Spišskej Novej Vsi

Occupational safety and health protection (OSH)

Provision of professional training in OSH by authorized technicians.

FP: Fire protection

Fire protection engineer, training, inspections and OPP documentation

OHS: Occupational health service

We are authorized to perform PZS for employees performing work classified in the first or second category.

Environmental protection

Waste management, hazardous waste management and expert advice.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

MIROSLAV ONDRUŠ-img