Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Zvolen

Mesto Zvolen, ktoré združuje atraktívne okolie, bohaté kultúrne dedičstvo a moderný spôsob života, je zároveň miestom, kde naša firma poskytuje komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a Pracovnej zdravotnej služby (BOZP, OPP a PZS).

Naši odborníci v oblasti BOZP Vám poskytnú najvyššiu kvalitu služieb a individuálny prístup k potrebám Vašej organizácie.

Zvolen

Kvalitné a profesionálne služby v oblasti BOZP vo Zvolene

Occupational safety and health protection (OSH)

Provision of professional training in OSH by authorized technicians.

FP: Fire protection

Fire protection engineer, training, inspections and OPP documentation

OHS: Occupational health service

We are authorized to perform PZS for employees performing work classified in the first or second category.

Environmental protection

Waste management, hazardous waste management and expert advice.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

JAKUB KUBOVIČ-img