Mám záujem o cenovú ponuku.

-img

Trnava

Mesto Trnava je dôležitým ekonomickým a kultúrnym centrom Slovenska. V tomto prosperujúcom meste poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). 

Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu, zabezpečíme odborné školenia, aby Vaša organizácia plnila všetky potrebné bezpečnostné a požiarne normy a predpisy. S nami môžete mať istotu, že Vaše pracovné prostredie bude bezpečné a plne v súlade so všetkými normami a predpismi.

Trnava

Profesionálna starostlivosť o bezpečnosť pracoviska v Trnave

Occupational safety and health protection (OSH)

Provision of professional training in OSH by authorized technicians.

FP: Fire protection

Fire protection engineer, training, inspections and OPP documentation

OHS: Occupational health service

We are authorized to perform PZS for employees performing work classified in the first or second category.

Environmental protection

Waste management, hazardous waste management and expert advice.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

Michal Rečlo-img