Mám záujem o cenovú ponuku.

Blog

Read our news

blog img-img
07 Aug 2023

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci

BOZP je dôležitá pre všetkých zainteresovaných. Zamestnávateli...

Read more
blog img-img
08 Jul 2023

Ochrana životného prostredia

Životné prostredie je všetko, čo nás obklopuje. Je to vzduch,...

Read more
blog img-img
26 Jun 2023

Inšpekcia práce oznámila na tento týždeň raziu zam...

Podľa NIP sa inšpektori budú usilovať kontrolovaným subjektom...

Read more
blog img-img
10 May 2023

Kto musí mať zabezpečené BOZP a OPP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred p...

Read more
blog img-img
20 Apr 2023

Elektronické cigarety v nefajčiarskych priestoroch...

V poslednej dobe sa veľmi rozšíril trend bezdymových cigariet...

Read more
blog img-img
16 Feb 2023

Audit stavu BOZP a OPP zadarmo

Robíme to preto, lebo si myslím že je fér, aby ľudia mali možn...

Read more
blog img-img
19 Jan 2023

Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre SVB

Počas povinných preventívnych protipožiarnych prehliadok ktoré...

Read more
blog img-img
23 Nov 2022

Sú potrebné školenia referentských vodičov?

Veľa spoločností aj v dnešnej dobe posiela svojich zamesnancov...

Read more
blog img-img
12 Sep 2022

Nie je CE ako CE. Značka bezpečného produktu alebo...

S výrobkami označenými značkou CE sa stretávame každý deň. Tát...

Read more
blog img-img
01 Jul 2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od 1. júla 2019 08:00 do odvolania OR HaZZ Martin bol pre okre...

Read more