Mám záujem o cenovú ponuku.

Nie je CE ako CE. Značka bezpečného produktu alebo takzvané označenie China Export?

S výrobkami označenými značkou CE sa stretávame každý deň. Táto značka potvrdzuje, že produkt ňou označený spĺňa legislatívne a bezpečnostné požiadavky potrebné na uvedenie do užívania v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Originál značka CE (naľavo) je oficiálna značka určená na certifikáciu výrobkov spĺňajúcich technické predpisy z oblasti posudzovania zhody, značka vpravo udajný šikovný výmysel čínskych obchodníkov ako predávať necertifikované výrobky v EU.

Európska komisia problém falošného označovania produktov riešila v roku 2008 s negatívnym výsledkom. Čínske úrady komisiu v roku 2008 ubezpečili že exportéri budú dodržiavať Európsku legislatívu, tu pripájam aj odkaz na vyjadrenie člena komísie (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2007-5938&language=EN)

A však aj dnes nájdete na stránkach ako je aliexpress výrobky o ktorých predajca tvrdí, že sú označené CE, takže hlavne v prípade nákupu od neoverených predajcov a zo zahraničných portálov zvýšte pozornosť a pýtajte si potvrdenie o certifikácii, každý seriózny výrobca alebo predajca by mal byť schopný poskytnúť vám doklad o overení výrobku.

Značka CE a jej presné rozmery, typ a tvar písma je presne definovaná v prílohe nariadenia európskeho parlamentu 765/2008.

(odkaz na nariadenie EU) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0765&from=SK)