Mám záujem o cenovú ponuku.

Inšpekcia práce oznámila na tento týždeň raziu zameranú na bezpečnosť práce

Portálu Aktuality.sk o tom informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) so sídlom v Košiciach Ladislav Kerekeš.

Podľa NIP sa inšpektori budú usilovať kontrolovaným subjektom vysvetliť, ako účinne dodržiavať predpisy v oblasti BOZP. Pri výbere kontrolovaných subjektov sa zamerajú predovšetkým na malé a stredné podniky, respektíve na novovzniknuté firmy, ktoré patria z hľadiska BOZP medzi najrizikovejšie.

Kontrolovaným subjektom poskytnú inšpektori práce poradenstvo, ako čo najúčinnejšie zistené nedostatky odstrániť a aké opatrenia vykonávať na predchádzanie vzniku nebezpečných udalostí.

„Avšak v prípade závažných porušení predpisov o BOZP alebo v prípade takých porušení, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov, budú inšpektori práce nekompromisní,“ uzavrel Kerekeš s tým, že aj touto cestou chce NIP posilniť kultúru BOZP v kontrolovaných subjektoch.

Pre bezplatné poradenstvo sa však môžete obrátiť aj na spoločnosť BEXPO s.r.o., a jej autorizovaných bezpečnostných technikov na telefónnom čísle +421 911 782 919, alebo mailom na info@bexpo.sk