Mám záujem o cenovú ponuku.

Sú potrebné školenia referentských vodičov?

Veľa spoločností aj v dnešnej dobe posiela svojich zamesnancov na školenia “referentských vodičov”, ktoré im ponúkajú autoškoly alebo vzdelávacie agentúry a presviedčajú ich o tom, že je toto školenie je potrebné. Či už tak robia účelovo, alebo je to iba nepochopenie právnych predpisov ťažko povedať, však je jasné, že legislatíva pojem “vedenie vozidla referentským spôsobom” nepozná. Takže odpoveď na otázku či je potrebné školenie referetských vodičov je je jednoznačné NIE.

Dôvodom tohto tvrdenia je aj to, že každý jeden zamestnávateľ je povinný oboznamovať svojich zamestnancov, resp. Vykonávať pre nich oboznamovanie a školenia na úseku BOZP a OPP, ktorého súčasťou sú aj základné informácie o vedení vozidla a zákone o cestnej premávke. Tieto školenia (oboznámenia) pre zamestnancov môže zamestnávateľ vykonávať prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo špecializovanými spoločnosťami ktoré sú držiteľmi potrebných oprávnení a tieto informácie o vedení motorového vozidla môžu byť súčasťou bežného oboznámenia o BOZP a OPP. Vzdelávanie zamestnancov vrátane vodičov je teda v možné robiť vlastnými zamestnancami, alebo dodávateľsky, spoločnosťou ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Zjednodušene povedané, ak je súčasťou pravidelného a povinného oboznamovania zamestnancov aj predpísaný rozsah učiva venovaný vedeniu motorového vozidla, nie je nutné posielať zamestnancov na ďaľšie oboznamovanie a iné školenia.

V prípade záujmu o viac informácií, alebo zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby, alebo služieb technika požiarnej ochrany kontaktujte BEXPO +421 911 782 919.