Mám záujem o cenovú ponuku.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od 1. júla 2019 08:00 do odvolania OR HaZZ Martin bol pre okres Martin vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Do odvolania sa zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Pre informácie ohľadom ochrany pred požiarmi volajte + 421 911 782 919.