Mám záujem o cenovú ponuku.

Audit stavu BOZP a OPP zadarmo

Rozprávali sme sa s Miroslavom Ondrušom, autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany zo spoločnosti BEXPO. Aj keď je firma na trhu nová jej zamestnanci majú viac ako 10 ročnú prax s bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou.

Na začiatok sa opýtam, prečo si prišiel s ponukou zadarmo a čo od toho môžem očakávať?

Robíme to preto, lebo si myslím že je fér, aby ľudia mali možnosť overiť si, že či som ja ako ABT a TPO (autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany) a moje služby naozaj dobré, alebo sa tu len oháňam mojimi skúsenosťami. Môj prístup k bezpečnosti práce a požiarnej ochrane je trochu iný a dosť ovplyvnený úrovňou v predchádzajúcej práci, kde sme sa snažili robiť veci navyše. Obsahom ponuky je vlastne takzvaný audit, alebo kontrola stavu bezpečnosti. Prídem do spoločnosti, skontrolujem si s vedúcim zamestnancom priestory a dokumentáciu, celé to trvá asi hodinu, dám im návrhy, pripomienky a nechám ich rozhodnúť sa.

Ako dlho sa venuješ problematike bezpečnosti práce a požiarnej ochrany?

S bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou sa stretávam už od roku 2008, keď som nastúpil na oddelenie Facility & Environment v závode na výrobu automobilov KIA Motors Slovakia pri Žiline. Na oddelenie som nastúpil do sekcie BOZP, PO a ŽP (životné prostredie), kde som mal pracovať skôr na ŽP, ale v priebehu takmer 10 ročnej praxe som sa postupne začal venovať hlavne bezpečnosti práce a požiarnej ochrane.

Prečo je potrebné mať vo firme zabezpečené tieto služby?

Tak je to jednak zákonná povinnosť každého zamestnávateľa vyplývajúca zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z a zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z., ale je to aj morálna povinnosť každého zamestnávateľa. Každý by sa mal predsa starať o bezpečnosť seba a svojich zamestnancov a nie len plniť si svoje povinnosti, ale častokrát urobiť aj niečo navyše.

Čo sa môže stať, keď nebude mať zamestnávateľ zazmluvnenú bezpečnosť práce a požiarnu ochranu?

No okrem toho, že sa môže naozaj „niečo stať“, my sme tu od toho aby sme prevzali starostlivosť o BOZP a PO a nechali firmy plne sa venovať svojej práci. Snažíme sa aby na každom pracovisku bolo pre BOZP a PO urobené naozaj najviac, na to má veľký vplyv aj norma OHSAS 18 001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorou som tiež pracoval a jej nástupca norma ISO 45 001.

Nemalé sú však aj možné pokuty zo strany inšpekcie práce, ktoré sa šplhajú až do sumy 100 000 eur za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP, alebo zo strany štátneho požiarneho dozoru do výšky 16 596 eur za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zaujímavosť je aj pokuta za porušenie povinností u vedúcich zamestnancov, ktorá sa počíta až do štvornásobku priemerného mesačného zárobku.