Mám záujem o cenovú ponuku.

Ochrana životného prostredia

Životné prostredie je všetko, čo nás obklopuje. Je to vzduch, ktorý dýchame, voda, ktorú pijeme, pôda, na ktorej žijeme, a všetky rastliny a živočíchy, ktoré s nami zdieľajú planétu.

Životné prostredie je pre nás nevyhnutné na prežitie. Poskytuje nám vzduch na dýchanie, vodu na pitie, potravu na jedenie a materiály na stavbu domov a výrobu tovarov. Životné prostredie je tiež domovom mnohých druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú pre nás dôležité z ekonomického, kultúrneho a ekologického hľadiska.

Životné prostredie je však v ohrození. Do atmosféry sa uvoľňuje stále viac skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu. Lesy sa rúbu, oceány sa znečisťujú a mnohé druhy rastlín a živočíchov sú ohrozené vyhynutím.

Musíme podniknúť kroky na ochranu životného prostredia. Môžeme to urobiť mnohými spôsobmi, napríklad:

Znížiť spotrebu energie Správne triediť odpad Recyklovať materiály Šetrne využívať zdroje vody Znížiť využívanie fosílnych palív Podporovať obnoviteľné zdroje energie Zasadiť stromy Zúčastniť sa aktivít na ochranu životného prostredia Ochrana životného prostredia je dôležitá pre nás všetkých. Je to záväzok, ktorý musíme prijať, aby sme zabezpečili budúcnosť pre seba, naše deti a vnúčatá.