Mám záujem o cenovú ponuku.

SCC certifikácia

SCC certifikácia alebo VCA certifikácia je certifikačný proces, ktorý zabezpečuje, že organizácie dodržiavajú normy v oblasti bezpečnosti, ochrany životného prostredia a zdravia pri práci. SCC certifikát je preto veľmi dôležitý pre podniky, ktoré chcú byť konkurencieschopné a zabezpečiť si dôveru svojich zákazníkov aj na zahraničných trhoch.

Naša firma Bexpo vykonáva školenia a vydáva certifikáty SCC (ang.: Safety Checklist for Contractors, nem.: Sicherheits Certifikat Contraktoren). Je to medzinárodné pomenovanie certifikátu VCA, ktoré vychádza z holandského Veiligheid Checklist Aannemers.

Príprava na SCC certifikát

Pracuje vaša firma v oblasti petrochemického priemyslu alebo pracujete pre zahraničné spoločnosti? Zvýšte svoju kredibilitu prípravou na SCC certifikáciu.

SCC (VCA) certifikát

SCC certifikát je nemecký štandard pre BOZP a ŽP, ktorý sa týka predovšetkým zabezpečenia bezpečnosti pri práci a ochrany životného preostredia pri konkrétnych úlohách v priemyselnom prostredí, kde je potrebné používať špeciálne zariadenia a technológie. Tento štandard sa týka nielen stavebného priemyslu, ale aj iných odvetví, ako napríklad petrochemickéhoropnéhoplynárenského priemyslu. VCA certifikát je holandský štandard pre BOZP a týka sa predovšetkým stavebného priemyslu, kde sa pracuje s nebezpečnými materiálmi a v prostredí s vyššími rizikami. VCA certifikát tiež zahŕňa environmentálne hľadiská. Certifikát SCC (VCA) zabezpečuje, že dodávatelia a subdodávatelia sú schopní pracovať v bezpečnom prostredí, kde existujú zvýšené riziká, a že spĺňajú normy BOZP.

Vykonávame školenie SCC 016 a certifikát je platný na 5 rokov od dátumu jeho vydania.

Výhody SCC (VCA) certifikátu pre firmy

 • VCA (SCC) certifikát sa považujú za jedny znajprestížnejších certifikátov BOZP na svete. Ich získanie ukazuje, že ste sa zaviazali k bezpečnému a zdravému pracovnému prostrediu pre svojich zamestnancov a taktiež aj pre okolie.
 • Získanie certifikátu SCC (VCA) certifikátu znamená, že si vaša firma musela prejsť prísnym auditom a musíte sa pravidelne podrobovať kontrolám, aby ste si certifikát udržali. Tieto opatrenia pomáhajú zlepšovať kvalitu práce firmy.
 • Získanie certifikátu vám môže otvoriť dvere k novým príležitostiam na trhu, pretože VCA (SCC) certifikáty sú v niektorých oblastiach povinné. Okrem toho môže byť získanie certifikátu kľúčové pre získanie veľkých projektov alebo pre prácu pre veľké spoločnosti.
 • SCC (VCA) certifikát sa nezameriavajú len na BOZP, ale aj na ochranu životného prostredia. Získanie certifikátu vám pomôže v zlepšení procesov a v znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie.
 • Zabezpečenie BOZP a zdravia na pracovisku je dôležité pre zamestnancov. Získanie SCC (VCA) certifikátu môže ukázať vašim zamestnancom, že si ceníte ich zdravie a bezpečnosť a máte záujem o ich dobré pracovné podmienky. To môže viesť k zvýšenej motivácii vašich zamestnancov, zlepšeniu ich pracovných výkonov alebo zvýšenému záujmu uchádzačov o prácu vo vašom podniku.

Aké sú rozdiely medzi normou SCC a BOZP?

 • Odlišný typ povinnej dokumentácie, ako napr.: manuál SCC
 • Hodnotenie vedúcich zamestnancov
 • Porady BOZP
 • Interný audit
 • Hodnotenie stavu BOZP
 • Mesačné kontroly
 • Akčný plán
 • LMRA (Last Minute Risk Analysis)
 • BOZP plány
 • Hodnotenie dodávateľov

Aká je cena za prípravu na SCC (VCA) certifikát?

Pokiaľ vás zaujíma cena za prípravu a poradenstvo týkajúce sa SCC (VCA) certifikátu kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, a my vám vypracujeme cenovú ponuku priamo na mieru.

Ako získať certifikát SCC?

Pokiaľ chcete získať SCC certifikát, musí vaša firma prejsť cez proces certifikácie, ktorý sa zvyčajne skladá z nasledujúcich krokov:

 • Hodnotenie rizík: Firma musí vyhodnotiť riziká spojené s jej činnosťou a stanoviť opatrenia na ich minimalizovanie.
 • Implementácia BOZP systému: Firma musí implementovať efektívny manažment BOZP, ktorý zahŕňa pravidlá BOZP, politiky a postupy.
 • Interná auditácia: Firma musí pravidelne auditovať svoje BOZP postupy, aby zabezpečila ich účinnosť.
 • Certifikačný audit: Firma musí absolvovať certifikačný audit, ktorý sa vykonáva nezávislou certifikačnou spoločnosťou.

Po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu získate od konkrétnej inštitúcie certifikát SCC, ktorý potvrdzuje, že má vaša firma efektívny manažment BOZP a dodržiava pravidlá BOZP a zákony v krajine.

Požiadavky normy SCC certifikácie:

 • Politika a riadenie BOZP
 • Riadenie rizík
 • Informovanie, vzdelávanie a školenia
 • Povedomie o BOZP
 • BOZP plány pre projekty
 • Ochrana ŽP
 • Havarijná pripravenosť
 • Kontrola
 • Ochrana zdravia
 • Zaobstarávanie a kontrola
 • Riadenie dodávateľov
 • Riadenie incidentov
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Veronika Michalková-img