Ochrana životného prostredia

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti ochrany životného prostredia a nakladania s nebezpečnými odpadmi. Súčasťou služby je vedenie evidencii a vypracovanie dokumentácie, tak isto fyzická kontrola priestorov a návrh opatrení na zlepšenie stavu ochrany životného prostredia. Tak isto vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia.

Súčasťou poradenstva v oblasti ochrany ŽP je:

  • Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi a nebezpečnými odpadmi
  • Vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
  • Spracovanie a predkladanie ohlásení v oblasti nakladania s odpadmi
  • Poradenstvo v oblasti riadenia vodného hospodárstva
  • Vypracovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadneho zhoršenia stavu vôd
  • Poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia
  • Spracovanie žiadostí k povoleniu zriadenia a uživania zdroja znečistenia ovzdušia
  • Vypracovanie prevádzkových poriadkov

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo v oblasti životného prostredia.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru