BEXPO
BEXPO

Ochrana životného prostredia

Obráťte sa na našich skúsených odborníkov, ktorí pre vás vypracujú​ komplexný plán ochrany ŽP.

Ochrana životného prostredia je dôležitou spoločenskou témou, ktorá sa vyskytuje hneď v niekoľkých legislatívnych normách. Povinnosti firiem určuje najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 o vodách, a zákon č. 137/2010 o ovzduší.

Náš tím sa špecializuje v oblastiach​ odpadového hospodárstva, ochrany vodných tokov aj čistoty ovzdušia.​ Navštívime vaše pracovisko, vyškolíme vašich zamestnancov a navrhneme efektívne riešenia, ktorými splníte všetky svoje zákonné povinnosti a zároveň podáte pomocnú ruku prírode.

Aké služby vám zabezpečíme v súvislosti s ochranou ŽP?

 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • Školenia, ako nakladať s odpadom a nebezpečným odpadom
 • Vypracujeme identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • Spracujeme a predložíme ohlásenia v oblasti nakladania s odpadmi
 • Vypracujeme plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadneho zhoršenia stavu vôd
 • Spracujeme žiadosti k povoleniu zriadenia a užívania zdroja znečistenia ovzdušia
 • Vypracujeme prevádzkové poriadky

Okrem týchto služieb pre vás vypracujeme aj ďalšiu dokumentáciu a počas celej doby spolupráce vám budeme poskytovať poradenstvo a odporúčania pre minimálnu záťaž životného prostredia.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek