Mám záujem o cenovú ponuku.

Školenie SCC

je určené pre všetkých zamestnancov, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia. Obsah školenia je zameraný na nasledujúce oblasti:

 • Legislatíva v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia
 • Identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík
 • Príčiny úrazov a hlásenie úrazov
 • Bezpečné chovanie sa na pracovisku
 • Prevádzka organizácie
 • Úlohy, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov
 • Predpisy vzhľadom k pracovným miestam a pracovným činnostiam
 • Núdzové opatrenia

Po absolvovaní školenia získate certifikát s platnosťou na 5 rokov.

Školenie SCC je organizované akreditovanou vzdelávacou organizáciou. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku a je vedené skúsenými odborníkmi v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia.

Výhody absolvovania školenia SCC:

 • Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku
 • Zníženie počtu úrazov a pracovných úrazov
 • Zlepšenie ochrany životného prostredia
 • Zvyšovanie konkurenčnej výhody na trhu

Ak chcete zlepšiť bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia vo vašej spoločnosti, absolvujte školenie SCC.

Cena kurzu

Základný kurz
od 120 €/osoba


**všetky uvádzané ceny sú bez DPH**

Online prihláška

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img JAKUB KUBOVIČ-img Klaudia Bartošová-img Nadežda Paulíková-img Veronika Michalková-img