KONTAKT

BEXPO s.r.o.

Andreja Kmeťa 577/22
036 01 Martin

IČO: 51463440
DIČ: 2120715938
IČ DPH: SK2120715938

Pracujeme na území celej SR – bez príplatku za dopravu

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

telefón: +421 911 782 919
e-mail: ondrus@bexpo.sk

NAPÍŠTE NÁM

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru

NAŠE SLUŽBY

BEZPEČNOSŤ PRÁCE


BOZP – bezpečnostnotechnická služba, autorizovaný bezpečnostný technik

Zistite viac

OCHRANA PRED POŽIARMI


OPP – technik požiarnej ochrany, vypracovanie dokumentácie a odborné poradenstvo

Zistite viac

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE


Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie

Zistite viac

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA


Spolupráca s pracovnou zdravotnou službou s oprávnením na kat. 1 až 4

Zistite viac

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU


Autorizovaný bezpečnostný technik a vypracovanie plánov BOZP

Zistite viac

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Zistite viac

KONTROLA A SERVIS POŽIARNYCH ZARIADENÍ


Kontroly a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a iného vybavenia

Zistite viac

PRÍPRAVA NA SCC CERTIFIKÁCIU


Zavedenie systému riadenia BOZP a ŽP v zmysle normy SCC

Zistite viac