BEXPO
BEXPO

Pracovná zdravotná služba

Prostredníctvom nášho partnera zabezpečujeme kompletné služby PZS.

Pracovná zdravotná služba základnou ​povinnosťou každého zamestnávateľa​ bez ohľadu na typ pracovného pomeru zamestnancov. Vyplýva to zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia.

Keďže povinnosti zamestnávateľa sa menia podľa typu pracovnej činnosti a typu pracoviska, prostredníctvom nášho partnera v spolupráci s BTS zhodnotíme vaše pracovisko, posúdime riziká a vypracujeme kategorizáciu pracovných činností vašej firmy.

Určíme povinnosti, ktoré musíte plniť​ podľa aktuálnej legislatívy (napr. preventívne lekárske prehliadky) a vypracujeme pre vás kompletnú dokumentáciu.

Čo pre vás zabezpečia služby PZS?

 • preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci
 • odborné vyšetrenia k výkonu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, a to najmä vyšetrenie zraku, sluchu, EKG, perimetrické vyšetrenie a iné testy
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • dohľad nad pracovným prostredím
 • školenia zamestnancov, napr. školenie prvej pomoci
 • konzultácie a iné poradenské služby v oblasti hygieny pracovného prostredia a zdravia
  zamestnancov

Počas celej doby spolupráce vám budeme poskytovať komplexné poradenstvo a usmerňovať vás v oblasti PZS, ako aj BOZP, OPP a pracovného prostredia.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek