Prostredníctvom nášho partnera zabezpečujeme kompletné služby PZS ( Pracovná zdravotná služba )

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je zabezpečovať pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad, vrátane preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Na tieto služby je zamestnávateľ povinný mať zazmluvnenú PZS (Pracovnú zdravotnú službu).

Do náplne výkonu PZS patria hlavne tieto aktivity:

  • Vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
  • Vykonávanie odborných vyšetrení k výkonu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a to sú najmä vyšetrenie zraku, sluchu, EKG, perimetrické vyšetrenie a iné testy
  • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • Zisťovanie nebezpečenstiev a spolupráca s BTS pri hodnotení rizík
  • Dohľad nad pracovným prostredím
  • Školenia zamestnancov, medzi ktoré patrí aj školenie prvej pomoci
  • Konzultácie a iné poradenské služby v oblasti hygieny pracovného prostredia a zdravia zamestnancov

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať zamestnávateľa v oblasti BOZP a pracovného prostredia.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru