BEXPO
BEXPO

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Vykonáme pre vás všetky povinné kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a ďalších zariadení.

Každý váš hasiaci prístroj, hydrant či iné požiarne zariadenie zaevidujeme do nášho kalendára. Revíziu týchto prístrojov vykonáme na základe termínov stanovených v právnych predpisoch. Pred termínom kontroly vás automaticky navštívi náš požiarny technik a vykoná všetky potrebné kontroly a servis.

Aké kontroly požiarnych zariadení pre vás vykonáme?

  • Kontroly, opravy a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne hydranty) vrátane tlakových skúšok hadíc
  • Kontroly a opravy hasiacich prístrojov
  • Kontroly a opravy požiarnych uzáverov
  • Kontroly a opravy požiarnych dverí
  • Zabezpečíme správne označenie zariadení v zmysle platnej legislatívy

Poskytujeme tiež:

  • Predaj a montáž hasiacich prístrojov
  • Predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení
  • Predaj a inštalácia bezpečnostného a požiarneho značenia (nálepky, piktogramy…)

Okrem týchto služieb pre vás pripravíme akúkoľvek potrebnú dokumentáciu a počas našej spolupráce vám budeme poskytovať odborné poradenstvo.

Informácie o našich službách požiarnej ochrany​ nájdete tu.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

    Chcem sa prihlásiť na odber noviniek