BEXPO
BEXPO

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov je kľúčovou súčasťou bezpečnostných opatrení v budovách a verejných priestranstvách. Toto preventívne opatrenie je nevyhnutné pre zabezpečenie ochrany ľudí a majetku v prípade, že by vypukol požiar. Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov sa má vykonávať pravidelne a tým sa zabezpečuje, že budú tieto zariadenia v optimálnom stave a pripravené na použitie v prípade potreby.

Ako prebieha kontrola hasiacich prístrojov?

Prvým dôležitým prvkom kontroly hasiacich prístrojov je ich vizuálna inšpekcia. Pri tejto kontrole sa zabezpečuje, že sú hasiace prístroje umiestnené na správnych miestach, čo znamená, že v prípade potreby sú jednoducho dostupné. Inšpektori ďalej skúmajú, či hasiace prístroje neblokujú žiadne predmety a či sú zreteľne označené. Tiež sa inšpektori zameriavajú na to, či prístroje nie sú poškodené alebo nemajú vypršanú platnosť ich kontrolných značiek. Táto vizuálna revízia hasiacich prístrojov je nevyhnutná pre rýchle a efektívne použitie v prípade požiaru.

Okrem vizuálnej kontroly sa vykonáva aj fyzická kontrola hasiacich prístrojov. Pri tejto kontrole sa overuje, či je správne množstvo hasiaceho média vo vnútri prístroja. Inšpektori skúmajú tlak v prístroji a v prípade potreby dopĺňajú hasiace médium. Taktiež sa zisťuje, či je prístroj schopný vytvárať dostatočný tlak na vystrelenie hasiaceho média do ohniska požiaru. Táto fyzická kontrola zabezpečuje, že hasiace prístroje sú v prevádzkyschopnom stave a majú dostatočné zásoby.

Ako prebieha kontrola hydrantov a zariadení na dodávku vody?

Revízia hydrantov a zariadení na dodávku vody je dôležitou súčasťou bezpečnostných opatrení zameraných na ochranu proti požiaru. Podobne, ako pri kontrole hasiacich prístrojov aj tu inšpektori kontrolujú hydranty a zariadenia na dodávku vody vizuálne. Sleduje sa či sú jednoducho prístupné, zreteľne označené a nepoškodené. V ďalšej fáze kontroluje ich funkčnosť, čo znamená, že sleduje a zabezpečuje, aby bol prúd vody dostatočne silný, a aby bol tlak v súlade s predpismi. Dôležitou súčasťou revízie hydrantov a zariadení na dodávku vody je aj skúška hadíc a spojok, kde sa kontroluje či nie sú poškodené a či dobre tesnia. V prípade zistení problémov sa vykoná údržba alebo ich výmena.

Čo od nás môžete očakávať v súvislosti s kontrolou hasiacich prístrojov a hydrantov?

Vykonáme pre vás všetky povinné kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a ďalších zariadení na dodávku vody.

Každý váš hasiaci prístroj, hydrant či iné požiarne zariadenie zaevidujeme do nášho interného systému. Revíziu týchto hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody vykonáme na základe termínov stanovených v právnych predpisoch. Pred termínom kontroly vás automaticky navštívi náš revíznytechnik a vykoná všetky potrebné kontroly, prípadne zabezpečí servis.

Aké kontroly požiarnych zariadení pre vás vykonáme?

 • Kontroly, opravy a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne hydranty) vrátane tlakových skúšok hadíc
 • Kontroly a opravy hasiacich prístrojov
 • Kontroly a opravy požiarnych uzáverov
 • Kontroly a opravy požiarnych uzáverov
 • Kontroly a opravy požiarnych dverí
 • Zabezpečíme správne označenie zariadení v zmysle platnej legislatívy

Poskytujeme tiež:

 • Predaj a montáž hasiacich prístrojov
 • Predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení
 • Predaj a inštalácia bezpečnostného a požiarneho značenia (nálepky, piktogramy…)

Okrem týchto služieb pre vás pripravíme akúkoľvek potrebnú dokumentáciu a počas našej spolupráce vám budeme poskytovať odborné poradenstvo.

Informácie o našich službách požiarnej ochrany​ nájdete tu.

Ako často by sa mala vykonávať kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a zariadení na dodávku vody?

Čo sa týka revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a zariadení na dodávku vody, mali by sa vykonávať vždy aspoň raz za 24 mesiacov, alebo podľa lehoty určenej výrobcom. Vo väčšine prípadov sa však kontroly vykonávajú raz za 12 mesiacov, teda raz za rok.. Táto lehota však platí len v prípade, pokiaľ výrobca jednotlivých častí prístrojov neurčí ešte kratšiu dobu. Avšak frekvencia revízií hasiacich prístrojov a hydrantov môže vo veľa prípadoch závisieť aj od konkrétneho typu budovy, podmienok v ktorých sa prevádzkovanéý hasiaci prístroj nachádza, alebo špecifického určenia rizika požiaru.

V niektorých prípadoch, napríklad v komerčných budovách, verejných priestranstvách, priemyselných závodoch alebo zariadeniach so zvýšeným rizikom požiaru, sa kontroly požiarnych zariadení a hydrantov môžu vykonávať častejšie. To zabezpečuje, že hasiace prístroje a hydranty sú vo funkčnom stave a pripravené na použitie v prípade potreby.

Aká je cena kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a zariadení na dodávku vody?

V prípade, že máte záujem o vykonanie revízie hydrantov, hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody, ohľadom ceny za tieto služby nás kontaktujte priamo prostredníctvom kontaktného formulára. My vám na mieru vypočítame nezáväznú a výhodnú cenu za kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a zariadení na dodávku vody.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek