Kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a iných požiarnych zariadení

Našim zmluvným partnerom vykonávame povinné kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a iných zariadení bezplatne

Naša spološnosť vykonáva kontroly a revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a iných požiarnych zariadení. Kontrolu servis a revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a iných požiarnych zariadení vykonávame na základe termínov stanovených v právnych predpisoch a u klienta si sledujeme každé jedno požiarne zariadenie vo vlastnom kalendári. Pred termínom kontroly Vás automaticky navštívi naš technik a vykoná potrebné kontroly a servis.

 

Vykonávame najmä následovné činnosti:

  • Kontroly opravy a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne hydranty) vrátane tlakových skúšok hadíc
  • Kontroly a opravy hasiacich prístrojov
  • Kontroly a opravy požiarnych uzáverov
  • Kontroly a opravy požiarnych dverí
  • Označovanie v zmysle platnej legislatívy

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru