Mám záujem o cenovú ponuku.

Kontrola požiarnych zariadení

je dôležitým krokom pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti objektu. Slúži na overenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti požiarnych zariadení, ako sú hasiace prístroje, požiarne hydranty, požiarne dvere a požiarne uzávery.

Služba Kontrola požiarnych zariadení poskytuje nasledujúce služby:

 • Kontrolu funkčnosti a prevádzkyschopnosti požiarnych zariadení
 • Vykonanie potrebných opráv a údržby
 • Vystavenie protokolu o kontrole

Čo zahŕňa kontrola požiarnych zariadení?

Kontrola požiarnych zariadení zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • Vizuálna kontrola stavu požiarnych zariadení
 • Kontrola funkčnosti požiarnych zariadení
 • Kontrola stavu hasiacich prípravkov
 • Kontrola stavu požiarnych hydrantov
 • Kontrola stavu požiarnych dverí a požiarnych uzáverov

Aké sú výhody pravidelnej kontroly požiarnych zariadení?

Pravidelná kontrola požiarnych zariadení má nasledujúce výhody:

 • Zabezpečuje požiarna bezpečnosť objektu
 • Zvyšuje pravdepodobnosť úspešného zásahu hasičov v prípade požiaru
 • Znižuje náklady na opravy a údržbu požiarnych zariadení
Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

MIROSLAV ONDRUŠ-img