NAŠE SLUŽBY

Image

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

(bezpečnostnotechnická služba, autorizovaný bezpečnostný technik)

Kto má povinnosť zabezpečovať BOZP? Predsa každý živnotník, alebo právnicka osoba ktorý zamestnáva jedného a viac zamestnancov. Kontaktujte nás pre bezplatné vypracovanie cenovej ponuky v rámci celého územia SR. Kontroly dodržiavanie týchto predpisov vykonáva inšpekcia práce a v prípade zistených porušení je oprávnená podnikateľov pokutovať.

Image

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

(oprávnenie na výchovu a vzdelávanie)

Vykonávame povinné školenia a oboznamovanie na úseku BOZP a OPP, tak isto zabezpečujeme rôzne druhy preukazov na výkon špecializovaných činností. Povinnosť zabezpečovať pre svojich zamestnancov školenia a oboznamovanie má kazdá fyzická osoba podnikateľ a právnicka osoba ktorá zemestnáva jedného a viac zamestnancov.
Image

OCHRANA PRED POŽIARMI

(technik požiarnej ochrany, kontroly požiarnych zariadení)

Každá fyzická osoba podnikateľ a právnicka osoba má povinnosť plniť predpisy na úseku ochrany pred požiarmi, v prípade, že tak neurobí, vystavuje sa nie len riziku pokuty zo strany štátnych orgánov, ale aj potencionálnemu riziku požiaru. V rámci OPP poskytujeme nie len služby technika požiarnej ochrany ale aj kontroly a revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a iných požiarnych zariadení.

Image

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

(spolupráca s lekárom so špecializáciou)

V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou s vydaným oprávnením na výkon PZS vykonávame dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Miroslav Ondruš

O nás

Bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi sa venujeme na profesionálnej úrovni už viac ako 10 rokov. Zameriavame sa na poskytovanie odborného servisu a poradenstva pre menšie firmy, podniky, SVB a koncového klienta. Našim cieľom je pomáhať riešiť problémy a hľadať riešenia pre všetkych našich klientov, tak aby boli splnené všetky právne predpisy a dodržané požiadavky zákazníka.

 

Miroslav Ondruš

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Od roku 2008 som pracoval ako ABT a TPO vo viac ako 20 člennom tíme na oddelení Safety & Environment (bezpečnosť práce a životné prostredie) v závode na výrobu automobilov Kia Motors Slovakia. Počas práce som získal veľa odborných skúseností a špecializované oprávnenia potrebné pre výkon mojej profesie. Mimo každodenných pracovných povinností som bol v dennom kontakte aj s OHSAS 18 001 a ISO 14 001. Pre svoju ešte odbornú spôsobilosť som sa intenzívne naďalej vzdelával a absolvoval mnohé školenia a semináre. Svoje pôsobenie v Kia Motors Slovakia som sa rozhodol ukončiť a plne venovať všetky odborné skúsenosti a vzdelanie v obore bezpečnosti práce a požiarnej ochrany mojim klientom.

Tel.: +421 911 782 919

Mail: info@bexpo.sk

ČLÁNKY

Od 1. júla 2019 08:00 do odvolania OR HaZZ Martin bol pre okres Martin vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Do odvolania sa zakazuje najmä:

Portáli Aktuality.sk o tom informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) so sídlom v Košiciach Ladislav Kerekeš.

...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP, alebo PO) sú frázy ktoré asi každý poznáme a rezonujú našou spoločnosťou už

...
Zobraziť všetky články

Kontakt

BEXPO s.r.o.

P. Mudroňa 606/36

036 01  Martin 

(Pôsobíme po celom Slovensku - bez príplatku za dopravu)

 

IČO:51463440

DIČ:2120715938

 

Kancelária:

Andreja Kmeťa 577/22

036 01  Martin

(Pôsobíme po celom Slovensku - bez príplatku za dopravu)

telefón: +421 911 782 919

e-mail: ondrus@bexpo.sk