auth-login-cover

Bez účasti lektora a dostupné 24/7

Prihlásenie do nového e-learning systému

Vitajte na stránke e-learningoveho portálu spoločnosti BEXPO, online vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov je schválená forma vzdelávania k oprávneniu na výchovu a vzdelávanie VaVZ – 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Po prihlásení do systému sa dostanete na stránku so školeniami, kde môžete absolvovať Vám priradené školenia BOZP a OPP, prípadne ako administrátor spoločnosti môžete spravovať školenia pre zamestnancov vašej spoločnosti.

V prípade potreby je tu stále možnosť prihlásiť sa do starého systému e-learningu pomocou nasledujúceho odkazu.