Portáli Aktuality.sk o tom informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) so sídlom v Košiciach Ladislav Kerekeš.

Podľa NIP sa inšpektori budú usilovať kontrolovaným subjektom vysvetliť, ako účinne dodržiavať predpisy v oblasti BOZP. Pri výbere kontrolovaných subjektov sa zamerajú predovšetkým na malé a stredné podniky, respektíve na novovzniknuté firmy, ktoré patria z hľadiska BOZP medzi najrizikovejšie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP, alebo PO) sú frázy ktoré asi každý poznáme a rezonujú našou spoločnosťou už dlho.

Prečo by som mal mať dokumentáciu a školenia týkajúce sa BOZP a OPP?

Dokumentáciu, školenia, zabezpečenie pravidelných preventívnych kontrol stavu BOZP a OPP a iné povinnosti musí v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona ochrany pred požiarmi plniť každý zamestnávateľ, či už zamestnáva jedného, alebo tisíc zamestnancov. Odhliadnuc od zákonných povinností, bezpečnostnotechnická služba s dobrým autorizovaným bezpečnostným technikom a technik požiarnej ochrany nie je len prevencia úrazov a požiarov, ale v nemalej miere vie pomôcť s rozvrhnutím priestorov a zariadení a ušetriť nie len čas, ale aj peniaze.

Článok napísal autorizovaný bezpečnostný technik zo spoločnosti BEXPO venujúcej sa problematike BOZP a PO a s týmito problematikami spojenou témou zdravia zamestnancov.

V poslednej dobe sa veľmi rozšíril trend bezdymových cigariet a elektronických cigariet. V súvislosti s týmto trendom prišla do platnosti aj novelizácia zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá už rieši aj tieto náhrady fajčenia klasických cigariet. A však pri rozšírení týchto alternatív sa často stretávame aj s mylným názorom, že náhrady cigariet nie sú škodlivé a že nespadajú pod zákon o ochrane nefajčiarov, takže ich môžeme používať aj na miestach kde je fajčenie zakázané.

Rozprávali sme sa s Miroslavom Ondrušom, autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany zo spoločnosti BEXPO. Aj keď je firma na trhu nová jej zamestnanci majú viac ako 10 ročnú prax s bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou.

Na začiatok sa opýtam, prečo si prišiel s ponukou zadarmo a čo od toho môžem očakávať?

Robíme to preto, lebo si myslím že je fér, aby ľudia mali možnosť overiť si, že či som ja ako ABT a TPO (autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany) a moje služby naozaj dobré, alebo sa tu len oháňam mojimi skúsenosťami. Môj prístup k bezpečnosti práce a požiarnej ochrane je trochu iný a dosť ovplyvnený úrovňou v predchádzajúcej práci, kde sme sa snažili robiť veci navyše. Obsahom ponuky je vlastne takzvaný audit, alebo kontrola stavu bezpečnosti. Prídem do spoločnosti, skontrolujem si s vedúcim zamestnancom priestory a dokumentáciu, celé to trvá asi hodinu, dám im návrhy, pripomienky a nechám ich rozhodnúť sa.

Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky prispôsobiť vašim potrebám. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich použitím.