Zavedenie systému manažérstva BOZP a ŽP podľa normy SCC

Implementáciou SCC systému (Safety Checklist Contractors) deklarujete odberateľom vyššiu úroveň stavu BOZP a ŽP v porovnaní so základnými legislatívnymi požiadavkami. Zároveň tak zvyšujete svoju cenu na trhu pre potencionálnych, ale aj existujúcich zákazníkov.

V súčasnej dobe vyžaduje na slovensku SCC certifikát petrochemický priemysel, ale mimo našej krajiny je oveľa viac spoločností ktoré od svojich partnerov vyžadujú túto certifikáciu.

Požiadávky normy sú stanovené v 12 kapitolách:

 • Politika a riadenie BOZP
 • Riadenie rizík
 • Informovanie, vzdelávanie a školenia
 • Povedomie o BOZP
 • BOZP plány pre projekty
 • Ochrana ŽP
 • Havaríjna pripravenosť
 • Kontrola
 • Ochrana zdravia
 • Zaobstarávanie a kontrola
 • Riadenie dodávateľov
 • Riadenie incidentov

Táto norma je odlišná od legislatívy BOZP hlavne povinnou dokumentáciou ako napr.: manuál SCC, hodnotenie vedúcich zamestnancov, porady BOZP, interný audit, hodnotenie stavu BOZP, mesačné kontroly, akčný plán, LMRA (Last Minute Risk Analysis), BOZP plány, hodnotenie dodávateľov a pod.

Vieme Vašu spoločnosť pripraviť na SCC certifikáciu so zárukou kvalitne vypracovaného systému, ktorý prejde certifikáciou bez zbytočných starostí.

Okrem prípravy na certifikačný audit Vás vieme pripraviť aj na kontrolný audit, ktorý sa vykonáva po roku, alebo opätovnú recertifikáciu po troch rokoch. V prípade potreby sa môžeme zúčastniť auditu a napomáhať aj priamo počas certifikácie.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru