BEXPO
BEXPO

Príprava na SCC certifikát

Pracuje vaša firma v oblasti petrochemického priemyslu alebo pracujete pre zahraničné spoločnosti? Zvýšte svoju kredibilitu prípravou na SCC certifikáciu.

SCC (alebo VCA) certifikátom deklarujete, že ​spĺňate vyššie štandardy bezpečnosti​ pri práci, ochrany zdravia i životného prostredia ako vyžaduje súčasná legislatíva

Aké sú rozdiely medzi normou SCC a BOZP?

 • Odlišný typ povinnej dokumentácie, ako napr.: manuál SCC
 • Hodnotenie vedúcich zamestnancov
 • Porady BOZP
 • Interný audit
 • Hodnotenie stavu BOZP
 • Mesačné kontroly
 • Akčný plán
 • LMRA (Last Minute Risk Analysis)
 • BOZP plány
 • Hodnotenie dodávateľov

Požiadavky normy SCC certifikácie:

 • Politika a riadenie BOZP
 • Riadenie rizík
 • Informovanie, vzdelávanie a školenia
 • Povedomie o BOZP
 • BOZP plány pre projekty
 • Ochrana ŽP
 • Havarijná pripravenosť
 • Kontrola
 • Ochrana zdravia
 • Zaobstarávanie a kontrola
 • Riadenie dodávateľov
 • Riadenie incidentov

Pripravte sa na SCC certifikáciu s nami​ – ​garantujeme kvalitne vypracovaný systém manažovania​, ktorý bez problémov prejde certifikáciou.

Okrem prípravy na certifikačný audit vás radi pripravíme aj na kontrolný audit, ktorý sa vykonáva po roku, alebo opätovnú recertifikáciu po troch rokoch. V prípade potreby sa môžeme zúčastniť auditu a pomôcť vám aj priamo počas certifikácie.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Onduš

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

  Mám záujem o cenovú ponuku

  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek