Zavedenie systému manažérstva BOZP a ŽP podľa normy SCC.

Kontaktujte nás a získajte výhodnú cenovú ponuku ešte dnes.

 

industry 525119 640Implementáciou SCC systému (Safety Checklist Contractors) deklarujete odberateľom vyššiu úroveň stavu BOZP a ŽP v porovnaní so základnými legislatívnymi požiadávkami. Zároveň tak zvyšujete svoju cenu na trhu pre potencionálnych, ale aj existujúcich zákaznikov.

V súčasnej dobe vyžaduje na slovensku SCC certifikát petrochemický priemysel, ale mimo našej krajiny je oveľa viac spoločností ktoré od svojich prtnerov vyžadujú túto certifikáciu.

Požiadávky normy sú stanovené v 12 kapitolách:

 • Politika a riadenie BOZP
 • Riadenie rizík
 • Informovanie, vzdelávanie a školenia
 • Povedomie o BOZP
 • BOZP plány pre projekty
 • Ochrana ŽP
 • Havaríjna pripravenosť
 • Kontrola
 • Ochrana zdravia
 • Zaobstarávanie a kontrola
 • Riadenie dodávateľov
 • Riadenie incidentov

Táto norma je odlišná od legislatívy BOZP hlavne povinnou dokumentáciou ako napr.: manuál SCC, hodnotenie vedúcich zamestnancov, porady BOZP, interný audit, hodnotenie stavu BOZP, mesačné kontroly, akčný plán, LMRA (Last Minute Risk Analysis), BOZP plány, hodnotenie dodávateľov a pod.

Vieme Vašu spoločnosť pripraviť na SCC certifikáciu so zárukou kvalitne vypracovaného systému, ktorý prejde certifikáciou bez zbytočných starostí.  

Okrem prípravy na certifikačný audit Vás vieme pripraviť aj na kontrolný audit, ktorý sa vykonáva po roku, alebo opätovnú recertifikáciu po troch rokoch. V prípade potreby sa môžeme zúčastniť auditu a napomáhať aj priamo počas certifikácie.

Ak Vás zaujíma viacej, alebo máte záujem o výhodnú cenovú ponuku kontaktujte nás ešte dnes.

Referencie spokojných klientov

img 5261 2 2222

O nás

Problematike BOZP, OPP a ŽP sa venujeme na profesionálnej úrovni už viac ako 10 rokov. Zameriavame sa na poskytovanie odborného servisu a poradenstva pre klientov ktorí očakávajú servis na vyššej úrovni. Preto sa pre našich klientov snažíme zastrešiť všetky služby pod jednou strechou. Našim cieľom je pomáhať riešiť problémy a hľadať riešenia pre všetkych našich klientov, tak aby boli splnené právne predpisy a dodržaná spokojnosť a požiadavky klienta. 

 

Miroslav Ondruš

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Od roku 2008 som pracoval ako ABT a TPO vo viac ako 20 člennom tíme na oddelení Safety & Environment (bezpečnosť práce a životné prostredie) v závode na výrobu automobilov Kia Motors Slovakia. Počas práce som získal veľa odborných skúseností a špecializované oprávnenia potrebné pre výkon mojej profesie. Mimo každodenných pracovných povinností som bol v dennom kontakte aj s OHSAS 18 001 a ISO 14 001. Pre svoju ešte odbornú spôsobilosť som sa intenzívne naďalej vzdelával a absolvoval mnohé školenia a semináre. Svoje pôsobenie v Kia Motors Slovakia som sa rozhodol ukončiť a plne venovať všetky odborné skúsenosti a vzdelanie v obore bezpečnosti práce a požiarnej ochrany mojim klientom.

Tel.: +421 911 782 919

Mail: ondrus@bexpo.sk

 

 

Pre vypracovanie výhodnej a nezáväznej cenovej ponuky  nás kontaktujte ešte dnes, týmto formulárom.

 

Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky prispôsobiť vašim potrebám. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich použitím.